Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    write - pole zpravu jinemu uivateli

POUIT'I

    [piblin] write uivatel [jm'eno_tty]

POPIS

    Write vam umouje komunikovat s ostatnimi uivateli, pomoci kopirovani
    adk z vaeho terminalu na jejich.

    Kdy spustite pikaz write, uivatel, kteremu piete, dostane zpravu ve
    form:

       Zprava od vae_jmeno@va_poita na vae_tty v hh:mm ...

    Kade dali napsane adky se zkopiruji na ureny uivatelsky
    terminal. Pokud chce druhy uivatel odpovdt, musi take spustit write.

    Kdy chcete skonit, vlote znak konce souboru (end-of-file, tj.
    CTRL+d) nebo peruovaci znak (CTRL+c). Druhy uivatel uvidi zpravu EOF
    ukazujici, e konverzace skonila.

    Psani na svj terminal mete ostatnim (krom roota) zakazat pomoci pikazu
    mesg(1). Nktere pikazy, nap. nroff(1), a pr(1), mohou vypisy zakazat
    automaticky, take va terminal nebude zpravou pepsan.

    Pokud je uivatel, kteremu chcete psat, pihlaen na vice terminalech,
    mete urit, na ktery terminal se bude psat zadanim jmena terminalu
    jako druheho parametru za pikazem write. Mete take nechat program
    write vybrat jeden z terminal - vybere se ten s nejkrati asovou
    prodlevou (idle time). Pokud je tedy uivatel pihlaen v praci a zarove
    je pipojen z domova, zprava dojde na spravny terminal.

    Tradini dohoda pi psani je, e znaka `-o', bu na konci adku nebo na
    vlastnim adku, znamena, e je ada na druhe osob. Znaky `oo' znamenaji, e
    osoba pedpoklada, e konverzace skonila.

DAL'I INFORMACE

    mesg(1), talk(1), who(1)

HISTORIE

    Pikaz write se objevil v AT&T UNIXu verze 6.

                 12.bezen 1995            WRITE(1)