Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    abort - abnormalni ukoneni procesu

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    void abort(void);

POPIS

    Funkce abort() zpsobi abnormalni ukoneni procesu, pouze je-li signal
    SIGABORT zachycen a ovlada tohoto signalu se nevrati, nedojde k jeho
    ukoneni.  Jestlie funkce abort() zpsobi ukoneni programu, vechny
    otevene proudy jsou vyprazdnny a uzaveny.

    Je-li signal SIGABORT blokovan nebo ignorovan, funkce abort() jej i
    pesto pekryje.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce abort() se nikdy nevraci.

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DAL'I INFORMACE

    sigaction(2), exit(3)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/