Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    asinh - inverzni hyperbolicky sinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double asinh(double x);

POPIS

    Funkce asinh() poita inverzni hyperbolicky sinus isla x; co je hodnota,
    jeji hyperbolicky sinus je x.

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DAL'I INFORMACE

    acosh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             ASINH(3)