Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    atanh - funkce inverzniho hyperbolickeho tangens

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double atanh(double x);

POPIS

    Funkce atanh() poita inverzni hyperbolicky tangens x, co je hodnota,
    jeji hyperbolicky tangens je x. Je-li absolutni hodnota x vti ne 1.0,
    funkce acosh() vraci not-a-number (NaN) a je nastavena promnna errno .

CHYBY

    EDOM  x neni z defininiho oboru.

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DAL'I INFORMACE

    asinh(3), acosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             ATANH(3)