Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    atexit - registruje funkci, ktera se ma vyvolat pi ukoneni procesu.

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    int atexit(void (* function)(void));

POPIS

    Funkce atexit() zaadi function() do seznamu funkci, ktere jsou vyvolany
    pi normalnim ukoneni programu, a u funkci exit(2) nebo navratem z
    funkce main.  Funkce takto registrovane jsou volany v obracenem poadi
    jejich registrace; nejsou jim poskytnuty adne argumenty.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce atexit() vraci hodnotu 0, byla-li uspna, jinak je vracena
    hodnota -1 a globalni promnna errno je nastavena k indikaci chyby.

CHYBY

    ENOMEM Neni k dispozici potebne mnostvi pamti pro pidani funkce.

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

DAL'I INFORMACE

    exit(3), on_exit(3)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/