Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    htonl, htons, ntohl, ntohs - konverze poadi bajt mezi poitaovym a
    siovym

SYNTAXE

    #include <netinet/in.h>

    unsigned long int htonl(unsigned long int hostlong);

    unsigned short int htons(unsigned short int hostshort);

    unsigned long int ntohl(unsigned long int netlong);

    unsigned short int ntohs(unsigned short int netshort);

POPIS

    Funkce htonl() konvertuje long integer hostlong z poitaoveho poadi bajt
    na siove.

    Funkce htons() konvertuje short integer hostshort z poitaoveho poadi
    bajt na siove.

    Funkce ntohl() konvertuje long integer netlong ze sioveho poadi bajt na
    poitaove.

    Funkce ntohs() konvertuje short integer netshort ze sioveho poadi bajt
    na poitaove.

    Na architektue i80x86 je poitaove poadi bajt little endian (Least
    Significant Byte), ale siove poadi dat je opane - MSB ( Most
    Significant Byte).

SPLUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    gethostbyname(3), getservent(3)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/