Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    cosh - funkce hyperbolicky cosinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double cosh(double x);

POPIS

    Funkce cosh() vraci hodnotu hyperbolickeho cosinu isla x, ktery je
    definovan jako (exp(x) + exp(-x)) / 2.

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DAL'I INFORMACE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             COSH(3)