Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    div - poita podil a zbytek pi celoiselnem dleni

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    div_t div(int numer, int denom);

POPIS

    Funkce div() poita hodnotu numer/denom a vraci podil a zbytek ve
    struktue div_t, ktera obsahuje dv celoiselne sloky quot a rem, kde quot
    obsahuje podil a rem obsahuje zbytek.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Struktura div_t .

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

DAL'I INFORMACE

    ldiv(3)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997              DIV(3)