Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    erf, erfc - chybova funkce a doplkova chybova funkce

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double erf(double x);

    double erfc (double x);

POPIS

    Funkce erf() vraci hodnotu chybove funkce pro x; ktera je definovana
    jako

    erf(x) = 2/sqrt(pi)* integral od 0 do x funkce exp(-t*t) dt

    Funkce erfc() vraci hodnotu doplkove chybove funkce isla x, ktera je
    definovana jako 1.0 - erf(x).

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    exp(3)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/