Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    exit - normaln ukoni proces

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    void exit(int status);

POPIS

    Funkce exit() normaln ukoni proces a vrati hodnotu status rodii. Vechny
    funkce registrovane funkcemi atexit() a on_exit() jsou vyvolany v
    opanem poadi jejich registrace. Vechny otevene proudy jsou vyprazdnny a
    uzaveny.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce exit() se nikdy nevraci.

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DAL'I INFORMACE

    _exit(2), atexit(3), on_exit(3)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/