Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    exp, log, log10, pow - exponencialni, logaritmicka a mocninna funkce

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double exp(double x);

    double log(double x);

    double log10(double x);

    double pow(double x, double y);

POPIS

    Funkce exp() vraci hodnotu e (zaklad pirozenych logaritm) na x.

    Funkce log() vraci hodnotu pirozeneho logaritmu isla x.

    Funkce log10() vraci hodnotu desitkoveho logaritmu isla x.

    Funkce pow() vraci hodnotu x na y.

CHYBY

    Funkce log() a log10() mohou vratit nasledujici chyby:

    EDOM  islo x je zaporne, tedy neni z defininiho oboru.

    ERANGE islo x je 0. Logaritmus nuly neni definovan.

    Funkce pow() me vratit nasledujici chybu:

    EDOM  islo x je zaporne a y neni celoiselna hodnota. Vysledek by byl
       komplexni islo.

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DAL'I INFORMACE

    sqrt(3), cbrt(3)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/