Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    fmod - desetinna zbytkova funkce

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double fmod(double x, double y);

POPIS

    Funkce modf() poita hodnotu podilu x dleno y. Navratova hodnota je x -
    n * y, kde n je podil x / y, zaokrouhleny smrem k nule na cele islo.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce fmod() vraci zbytek. Vyjimkou je pipad, kdy dlitel y ma hodnotu
    0. V tomto pipad funkce sele a nastavi promnnou errno .

CHYBY

    EDOM  Dlitel y je 0.

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DAL'I INFORMACE

    drem(3)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             FMOD(3)