Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    fpathconf, pathconf - ziskej konfigurani hodnoty pro soubory

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    long fpathconf(int filedes, int name);
    long pathconf(char *path, int name);

POPIS

    fpathconf() vrati hodnotu systemoveho parametru name pro oteveny file
    deskriptor filedes.

    pathconf() vrati hodnotu systemoveho parametru name pro soubor se
    jmenem path.

    Odpovidajici makra definovana v <unistd.h> obsahuji minimalni hodnoty;
    jestlie aplikace bude chtit vyuit hodnot, ktere se mohou mnit, je lepe
    pouit volani fpathconf() nebo pathconf(), ktere vrati aktualni hodnoty.

    Promnna name me nabyvat tchto konfiguranich hodnot:

    _PC_LINK_MAX
       vrati maximalni poet odkaz na soubor. Jestlie filedes nebo path
       ukazuji na adresa tak se hodnota vztahuje k celemu adresai.
       Odpovidajici makro je _POSIX_LINK_MAX.

    _PC_MAX_CANON
       vraci maximalni delku zformatovane vstupni adky, kde filedes
       nebo path musi ukazovat na terminal.  Odpovidajici makro je
       _POSIX_MAX_CANON.

    _PC_MAX_INPUT
       vraci maximalni delku vstupni adky, kde filedes nebo path musi
       ukazovat na terminal. Odpovidajici makro je _POSIX_MAX_INPUT.

    _PC_NAME_MAX
       vraci maximalni delku jmena souboru v adresai path nebo filedes,
       ktery me proces vytvoit. Odpovidajici makro je _POSIX_MAX_.

    _PC_PATH_MAX
       vraci maximalni delku relativni cesty, kdy path nebo filedes je
       souasny pracovni adresa. Odpovidajici makro je _POSIX_PATH_MAX.

    _PC_PIPE_BUF
       vraci velikost bufferu roury, kde filedes musi ukazovat na rouru
       nebo FIFO (pojmenovana roura) a path musi ukazovat na FIFO.
       Odpovidajici makro je _POSIX_PIPE_BUF.

    _PC_CHOWN_RESTRICTED
       vraci nenulovou hodnotu, jestlie volani chown(2) neme byt pouito
       na tento soubor. Jestlie filedes nebo path ukazuji na adresa,
       tak to plati pro vechny soubory v tomto adresai.  Odpovidajici
       makro je _POSIX_CHOWN_RESTRICTED.

    _PC_NO_TRUNC
       vraci nenulovou hodnotu, jestlie pistup k souborm, jejich nazev
       je deli ne _POSIX_NAME_MAX znamena chybu. Odpovidajici makro je
       _POSIX_NO_TRUNC.

    _PC_VDISABLE
       vraci  nenulovou  hodnotu,  je-li  mono zakazat zpracovani
       specialnich znak, kde filedes nebo path musi ukazovat na
       terminal.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Existuje-li pisluny limit, je vracen. Neexistuje-li limit, je vracena
    -1 a errno zstane nezmnna. Je-li zpsobena chyba, je vracena -1 a errno
    obsahuje jeji blii popis.

SPLUJE STANDARDY

    POSIX.1 Soubory jejich nazev je deli ne hodnota vracena pro name rovno
    _PC_NAME_MAX mohou existovat v danem adresai.

    Nktere vracene hodnoty mohou byt velke, nehodi se k alokovani pamti.

DAL'I INFORMACE

    getconf(1), statfs(2), open(2), sysconf(3)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/