Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, endhostent, herror - ziskej
    zaznam z databaze poita

SYNTAXE

    #include <netdb.h>
    extern int h_errno;

    struct hostent *gethostbyname(const char *name);

    struct hostent *gethostbyaddr(const char *addr, int len, int type);

    void sethostent(int stayopen);

    void endhostent(void);

    void herror(const char *s);

POPIS

    Funkce gethostbyname() vraci strukturu typu hostent pro zadany poita
    name. Domena poitae a ji nadazene jsou prohledavany pouze tehdy,
    nekoni-li name tekou. Pokud name nekoni tekou a promnna prostedi
    HOSTALIASES je nastavena, bude prvn prohledavan soubor, na ktery
    ukazuje promnna HOSTALIASES.

    Funkce gethostbyaddr() vraci strukturu typu hostent pro poita, jeho
    adresa addr (delky len a typu type) byla zadana. Jedinym platny typem
    adresy je nyni AF_INET.

    Funkce sethostent() specifikuje, je-li stayopen pravdive (1), e k
    dotazovani budou pouity spojene TCP sokety a spojeni zstane mezi
    jednotlivymi dotazy oteveno. Jinak budou k dotazovani pouity UDP
    datagramy.

    Funkce endhostent() ukoni TCP spojeni pro dotazy na nameserver.

    Funkce herror() vytiskne chybovou zpravu, ktera pislui hodnot promnne
    h_errno.

    Funkce gethostbyname() a gethostbyaddr() pouivaji pi sve innosti jak
    nameservery named(8), tak soubor /etc/hosts, ale samozejm i NIS nebo
    YP, to zalei na poadi definovanem v /etc/host.conf. (Viz resolv+(8)).
    Standardn je prvn dotazovan named(8) a potom soubor /etc/hosts.

    Struktura hostent je definovana v <netdb.h> nasledovn:

       struct hostent {
           char  *h_name;    /* official name of host */
           char  **h_aliases;  /* alias list */
           int   h_addrtype;   /* host address type */
           int   h_length;    /* length of address */
           char  **h_addr_list; /* list of addresses */
       }
       #define h_addr h_addr_list[0] /* for backward compatibility */

    Prvky struktury hostent jsou:

    h_name Oficialni jmeno poitae.

    h_aliases
       Nulou ukonene pole alternativnich jmen poita.

    h_addrtype
       Typ adres, v souasne dob vdy AF_INET.

    h_length
       Delka adresy v bajtech.

    h_addr_list
       Nulou ukonene pole siovych adres poitae v siovem poadi dat.

    h_addr Prvni adresa v h_addr_list kvli zptne kompatibilit.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce gethostbyname() a gethostbyaddr() vraci strukturu hostent nebo
    ukazatel NULL v pipad vyskytu chyby. Potom je nastavena promnna
    h_errno.

CHYBY

    Promnna h_errno me obsahovat nasledujici hodnoty:

    HOST_NOT_FOUND
       Specifikovany poita je neznamy.

    NO_ADDRESS
       Jmeno je platne, ale nema adnou IP adresu.

    NO_RECOVERY
       Dolo k vyskytu neodstranitelne chyby nameserveru.

    TRY_AGAIN
       Dolo k doasne chyb autoritativniho nameserveru. Zkuste pozdji.

SOUBORY

    /etc/host.conf
       konfigurani soubor resolveru.

    /etc/hosts
       databaze poita.

SPLUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    resolver(3), hosts(5), hostname(7), resolv+ (8), named(8)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/