Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    hypot - eukleidovska vzdalenost

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double hypot(double x, double y);

POPIS

    Funkce hypot() vraci hodnotu sqrt(x*x + y*y). Je to velikost pepony
    pravouhleho trojuhelnika s odvsnami x a y, neboli vzdalenost bodu (x,
    y) od poatku.

SPLUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    sqrt(3)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             HYPOT(3)