Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    index, rindex - vyhledej znak v etzci

SYNTAXE

    #include <string.h>

    char *index(const char *s, int c);

    char *rindex(const char *s, int c);

POPIS

    Funkce index() vraci ukazatel na prvni vyskyt znaku c v etzci s.

    Funkce rindex() vraci ukazatel na posledni vyskyt znaku c v etzci s.

    Ukonovaci znak NULL je povaovan za souast etzce.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    FUnkce index() a rindex() vraci ukazatel na nalezeny etzec nebo NULL
    pokud nebyl znak nalezen.

SPLUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    memchr(3), strchr(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3),
    strstr(3), strtok(3)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/