Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    intro - Uvod do knihovnich funkci

POPIS

    Tato kapitolka popisuje vechny knihovni funkce krom tch, ktere byly
    popsany v kapitole 2 (volani jadra).  V teto kapitolce jsou rzne
    skupiny funkci, ktere jsou odlieny pismenem, ktere je pidano za islo
    kapitolky:

    (3C)  Tyto funkce, funkce z kapitolky 2 a z kapitolky 3S, jsou obsaeny
       v standardni knihovn jazyka C, ktera je standardn pouivana
       kompilatorem cc(1)

    (3S)  Tyto funkce jsou souasti knihovny stdio(3S).  Jsou obsaeny ve
       standardni knihovn jazyka C - libc.

    (3M)  Tyto funkce jsou obsaeny v matematicke knihovn libm. Tato
       knihovna je standardn pouivana pekladaem f77(1).  Kompilator
       jazyka C cc(1) potebuje pro jeji pouiti volbu -lm.

    (3F)  Tyto funkce jsou souasti knihovny jazyka FORTRAN - libF77.
       Chcete-li ji pouit, nemusite pouit adny specialni pepina.

    (3X)  Rzne jine knihovni funkce. Manualove stranky obsahuji i jmena
       knihoven v nich jsou obsaeny.

AUTOI

    Autory a podminky pro ieni a kopirovani najdete v zahlavi kade
    manualove stranky. Vimnte si, e se mohou stranku od stranky liit.

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

Linux             26.prosince 1996            UVOD(3)