Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    on_exit - registruje funkci, ktera se ma vyvolat pi ukoneni procesu

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    int on_exit(void (*function)(int , void *), void *arg);

POPIS

    Funkce on_exit() zaadi funkci function do seznamu funkci, ktere se maji
    vyvolat pi ukoneni programu, a ji funkci exit(2) nebo navratem z funkce
    main. Funkci function je poskytnut argument funkce exit(3) a argument
    arg z funkce on_exit().

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce on_exit() vraci hodnotu 0, byla-li uspna, jinak vraci hodnotu
    -1.

DAL'I INFORMACE

    exit(3), atexit(3)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/