Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    siginterrupt - dovoluje signalm peruovat systemova volani

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int siginterrupt(int sig, int flag);

POPIS

    Funkce  siginterrupt() uruje, co se stane, je-li vstupn/vystupni
    systemove volani perueno signalem sig.  Je-li parametr flag nulovy,
    budou systemova volani pi pichodu signalu sig restartovana. Toto je v
    Linuxu standardni chovani. Pokud je vak funkci signal(2) specifikovana
    nova obsluna funkce signalu, je systemove volani signalem perueno.

    Je-li parametr flags roven jedne a nebyla-li dosud penesena adna data,
    pak systemove volani peruene signalem sig vrati -1 a globalni promnna
    errno bude nastavena na EINTR.

    Je-li parametr flags roven jedne a systemove volani je perueno ve
    stavu, kdy u byl zahajen penos dat, bude systemove volani perueno a
    vrati objem dosud penesenych dat.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce siginterrupt() vraci pi uspchu nulu. Je-li zadan neplatny signal
    sig, vraci -1.

CHYBOV'E HODNOTY

    EINVAL Zadane islo signalu je neplatne.

SPLUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    signal(2)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                26. unora 1997         SIGINTERRUPT(3)