Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset, sigismember - operace
    POSIXu se sadami signal.

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int sigemptyset(sigset_t *set);

    int sigfillset(sigset_t *set);

    int sigaddset(sigset_t *set, int signum);

    int sigdelset(sigset_t *set, int signum);

    int sigismember(const sigset_t *set, int signum);

POPIS

    Skupina funkci sigsetops(3) umouje manipulaci se sadami signal podle
    POSIXu.

    Funkce sigemptyset inicializuje sadu signal set na prazdnou (vechny
    signaly jsou z ni vyloueny).

    Funkce sigfillset zaadi do sady set vechny signaly.

    Funkce sigaddset a sigdelset sloui k pidani, respektive vymazani
    signalu signum ze sady set.

    Funkce sigismember testuje, je-li signal signum zahrnut do sady set.

N'AVRATOV'E HODNOTY

    Funkce sigemptyset, sigfullset, sigaddset a sigdelset vraceji nulu pi
    uspnem prbhu a -1 pi chyb.

    Funkce sigismember vraci 1, je-li signal signum v sad set, 0 pokud v ni
    neni, a -1 pi chyb.

CHYBOV'E HODNOTY

    EINVAL Parametr sig neni platne islo signalu.

SPLUJE STANDARDY

    POSIX

DAL'I INFORMACE

    sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/