Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    sysconf - Ziskej konfigurani informace za bhu.

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    long sysconf(int name);

POPIS

    sysconf() poskytuje aplikaci monost, jak ziskat hodnoty systemovych
    omezeni nebo voleb za bhu.

    Ekvivalentni makra definovana v <unistd.h> mohou poskytnout pouze
    informativni hodnoty; jestlie aplikace bude chtit vyuit hodnot, ktere
    se mohou mnit, je lepe pouit volani sysconf() , ktere vrati aktualni
    hodnoty.

    Limity, je zavisi na konkretnim souboru lze ziskat pomoci fpathconf()
    or pathconf().

    Nasledujici hodnoty mete dosadit za name. Nejdive POSIX.1 kompatibilni
    hodnoty:

    _SC_ARG_MAX
       Maximalni  delka  argument  pro funkce z rodiny exec() ;
       odpovidajici makro z <unistd.h> je ARG_MAX.

    _SC_CHILD_MAX
       Poet simultann bicich proces jednoho uivatele, odpovidajici
       makro je _POSIX_CHILD_MAX.

    _SC_CLK_TCK
       Poet takt hodin za sekundu; odpovidajici makro je CLK_TCK.

    _SC_STREAM_MAX
       Maximalni poet proud, ktere me mit proces kdykoliv oteven.
       Odpovidajici POSIX makro je STREAM_MAX, odpovidajici standard C
       makro je FOPEN_MAX.

    _SC_TZNAME_MAX
       Maximalni poet byt ve jmenu asoveho pasma, odpovidajici makro je
       TZNAME_MAX.

    _SC_OPEN_MAX
       Maximalni poet soubor, ktere me mit proces kdykoliv oteven,
       odpovidajici makro je _POSIX_OPEN_MAX.

    _SC_JOB_CONTROL
       Indikuje je-li podporovano POSIXove izeni proces, odpovidajici
       makro je _POSIX_JOB_CONTROL.

    _SC_SAVED_IDS
       Indikuje, ma-li proces uloeno set-user-ID a  set-group-ID;
       odpovidajici makro je _POSIX_SAVED_IDS.

    _SC_VERSION
       znai msic a rok POSIX.1 standardu ve formatu YYYYMML ; hodnota
       199309L je nejnovji revize - z roku 1993.

    Dale, hodnoty POSIX.2 :

    _SC_BC_BASE_MAX
       maximalni hodnota obase brana jako spravna v utilit bc(1) ;
       odpovidajici makro je BC_BASE_MAX.

    _SC_BC_DIM_MAX
       maximalni poet prvk v poli pro utilitu bc(1); odpovidajici makro
       je BC_DIM_MAX.

    _SC_BC_SCALE_MAX
       maximalni hodnota scale povolena bc(1); odpovidajici makro je
       BC_SCALE_MAX.

    _SC_BC_STRING_MAX
       maximalni delka etzce povolena bc(1); odpovidajici makro je
       BC_STRING_MAX.

    _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
       maximalni poet iek, ktere mohou byt piazeny zaznamu LC_COLLATE
       order  v  defininim souboru locale; odpovidajici makro je
       COLL_WEIGHTS_MAX.

    _SC_EXPR_NEST_MAX
       maximalni poet vyraz, ktere mohou byt vnoeny v zavorkach v
       expr(1). Odpovidajici makro je EXPR_NEST_MAX.

    _SC_LINE_MAX
       Maximalni delka vstupniho adku pro utility, jak ze standardniho
       vstupu, tak i ze souboru. Odpovidajici makro je LINE_MAX.

    _SC_RE_DUP_MAX
       Maximalni poet opakovanych  vyskyt  regularniho  vyrazu  v
       intervalove notaci \{m,n\} ; odpovidajici makro je RE_DUP_MAX.

    _SC_2_VERSION
       verze POSIX.2 standardu ve formatu YYYYMML. Odpovidajici makro
       je POSIX2_VERSION.

    _SC_2_DEV
       jsou podporovany POSIX.2 standardy tykajici se jazyka C ?
       Odpovidajici makro je POSIX2_C_DEV.

    _SC_2_FORT_DEV
       jsou podporovany POSIX.2 standardy tykajici se jazyka FORTRAN ?
       Odpovidajici makro je POSIX2_FORT_RUN.

    _SC_2_FORT_RUN
       jsou podporovany POSIX.2 FORTRAN utility ?  Odpovidajici makro
       je POSIX2_FORT_RUN.

    POSIX2_LOCALEDEF
       je mono vytvaet POSIX.2 locales pomoci locale(1); odpovidajici
       makro je POSIX2_LOCALEDEF.

    _SC_2_SW_DEV
       je podporovana volba POSIX.2 vyvojovych utilit ?  Odpovidajici
       makro je POSIX2_SW_DEV.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Navracena hodnota je hodnota systemoveho parametru. 1 je-li tato volba
    k dispozici, 0 jestlie neni, nebo -1 v pipad chyby. Promnna errno neni
    nastavena.

SPLUJE STANDARDY

    POSIX.1, navrh POSIX.2

CHYBY

    Je velmi tke pouivat ARG_MAX protoe neni specifikovano, jake mnostvi
    pamti je pi volani exec() spotebovano uivatelskymi promnnymi  v
    prostedi.

    Nktere hodnoty mohou byt pili velke; nejsou vhodne k alokovani pamti.

    POSIX.2 jet neni standardem a proto se informace v teto manualove
    strance jist stanou pedmtem zmn.

DAL'I INFORMACE

    bc(1), expr(1), locale(1), fpathconf(3), pathconf(3)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/