Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    charmap - symboly pro definici kodovani znak

POPIS

    Popis kodovani znakove sady (charmap) definuje znakovou sadu dostupnych
    znak a jejich kodovani. Vechny podporovane sady musi obsahovat portable
    character set (penositelnou znakovou sadu).

  Syntaxe
    Popis znakove sady zaina hlavikou, ktera obsahuje nasledujici kliova
    slova:

    <codeset>
       nasledovane jmenem znakove sady.

    <mb_cur_max>
       je nasledovano maximalnim potem byt ve vicebytovem znaku. V
       souasne dob nejsou vicebytove znaky podporovany. Implicitni
       hodnota je 1.

    <mb_cur_min>
       je nasledovano minimalnim potem byt na znak. Tato hodnota musi
       byt meni nebo rovna mb_cur_max. Neni-li zadana, povauje se za
       jeji hodnotu hodnota mb_cur_max.

    <escape_char>
       je nasledovano znakem, ktery ma byt pouit jako prefix pro znaky,
       ktere je teba interpretovat specialnim zpsobem. Implicitn je to
       zptne lomitko ( \ ).

    <comment_char>
       je nasledovano znakem, ktery bude pouit pro uvozeni komenta.
       Implicitn # .

    Vlastni definice zaina kliovym slovem CHARMAP napsanym od prvniho
    sloupce.

    Dali adky souboru mohou mit jeden ze dvou tvar pro definici kodovani:

    <symbolick'e-jm'eno> <k'odov'an'i> <koment'a>
       Definuje pesn jeden znak a jeho kodovani.

    <symbolick'e-jm'eno>...<symbol.-jm'eno> <k'odov'an'i> <koment'a>
       Tato forma definuje nkolik znak. To je uitene jen pro vicebytove
       znaky, ktere nejsou momentaln podporovany.

    Posledni adka definici znakove sady musi obsahovat END CHARMAP.

  Symbolick'a jm'ena
    Symbolick'e jm'eno pro znak obsahuje pouze znaky z portable character
    set. Samotne jmeno je uzaveno do  <>.  Znaky  nasledujici  po
    <escape_char> jsou interpretovany jako oni sami; napiklad sekvence
    <\\\>> reprezentuje symbolicke jmeno \> uzavene v ostrych zavorkach.

  K'odov'an'i znak
    Kodovani me mit jednu ze ti forem:

    <escape_char>d<'islo>
       s desitkovym islem

    <escape_char>x<'islo>
       s estnactkovym islem

    <escape_char><'islo>
       s osmikovym islem.

SOUBORY

    /usr/share/i18n/charmaps/*

SPLUJE STANDARDY

    POSIX.2.

DAL'I INFORMACE

    locale(1), localedef(1), localeconv(3), setlocale(3), locale(5)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace     o     hlaeni    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

                 1994-11-28            CHARMAP(5)