Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu2_i386 bug

JM'ENO

    faillog - Soubor pro zaznamenavani chybnych pokus o pihlaeni

POPIS

    /var/log/faillog uchovava pro kady uet poet chybnych pihlaeni a jejich
    limity. Zaznamy v souboru maji pevnou delku a jsou indexovany iselnym
    UID. Kady zaznam obsahuje poet chybnych pokus o pihlaeni od posledniho
    uspneho pihlaeni, maximalni poet chybnych pokus o pihlaeni ped
    zablokovanim utu, linku, na ktere byl zaznamenan posledni chybny pokus
    o pihlaeni, a datum, kdy byl zaznamenan posledni chybny pokus o
    pihlaeni.

    Struktura souboru vypada nasledovn:

    struct  faillog {
      short  fail_cnt;
      short  fail_max;
      char  fail_line[12];
      time_t fail_time;
    };

SOUBORY

    /var/log/faillog
       soubor pro zaznam chybnych pokus o pihlaeni

VIZ TAK'E

    faillog(8)

                 11/05/2005            FAILLOG(5)