Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    filesystems  - Linux file-system types: minix, ext, ext2, ext3,
    Reiserfs, XFS, JFS, xia, msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs,
    sysv, smb, ncpfs

POPIS

    Pokud, jak je zvykem, je souborovy system proc pipojen na /proc, lze v
    souboru /proc/filesystems najit seznam souborovych system, ktere vae
    jadro podporuje. (Pokud potebujete pouit souborovy system, ktery neni
    momentaln v jade, vlote do jadra pisluny modul nebo znovu pelote jadro
    s potebnymi parametry.)

    Aby bylo mone pouivat souborovy system, je nutne jej pipojit. Viz
    mount(8).

    Nie najdete popis rznych souborovych system.

    minix   je souborovy system operaniho systemu Minix, prvni souborovy
         system Linuxu. Ma mnoho nedostatk: maximalni velikost svazku
         64MB, kratka jmena soubor, pouze jeden asovy udaj pro soubor
         atd. Stale ma vyznam pro diskety a ramdisky.

    ext    je rozienim souboroveho systemu minix. Byl kompletn pekonan
         svou druhou verzi (ext2) a byl vyputn z jadra (v 2.1.21).

    ext2   je velmi vykonny souborovy system pouity v Linuxu jak pro
         harddisky, tak pro vymnna media. Druhy rozieny souborovy
         system je navren jako rozieni souboroveho systemu ext. ext2
         dosahuje nejlepich vysledk (v rychlosti a zati CPU) mezi vemi
         souborovymi systemy podporovanymi Linuxem.

    ext3   je urnalova verze souboroveho systemu ext2.  Je  velmi
         jednoduche pechazet mezi ext2 a ext3.

    Reiserfs je urnalovy souborovy system navreny Hansem Reiserem, ktery
         byl zalenn do Linuxu v jadru 2.4.1.

    XFS    je urnalovy souborovy system, ktery vyvinula SGI. Byl zalenn
         do Linuxu v jadru 2.4.20.

    JFS    je urnalovy souborovy system, ktery vyvinula IBM. Byl zalenn
         do Linuxu v jadru 2.4.24.

    xiafs   byl navren jako stabilni, bezpeny souborovy system roziujici
         kod souboroveho systemu minix. Poskytuje nejdleitji zakladni
         sluby bez zbytene sloitosti. Souborovy system xia ji neni
         aktivn vyvijen ani udrovan. Byl z jadra odstrann ve verzi
         2.1.21.

    msdos   je souborovy system pouity operanimi systemy DOS, Windows a
         nkterymi implementacemi OS/2. Jmena soubor pod msdosem nesmi
         byt deli ne 8 znak, po nich nasleduje nepovinna teka a
         tiznakova pipona.

    umsdos  je rozieni souboroveho systemu DOSu pouite Linuxem. Pidava
         monost pouit dlouha jmena, UID a GID, POSIXova pistupova
         prava a specialni soubory (zaizeni, named pipes atd.) nad
         souborovym systemem DOSu bez zrueni kompatibility s nim.

    vfat   je rozieni souboroveho systemu DOSu pouite v Microsoft
         Windows 95 a Windows NT. VFAT pidava podporu dlouhych jmen
         nad souborovym systemem msdos.

    proc   je virtualni souborovy system pouity jako rozhrani pro data z
         jadra  namisto  teni  a interpretace zaizeni /dev/kmem.
         Poznamenejme, e tyto soubory nezabiraji misto na disku. Viz
         proc(5).

    iso9660  je souborovy system pro CD-ROM podle standardu ISO 9660.

         High Sierra
            Linux  podporuje  standard  High Sierra, pedchdce
            standardu ISO 9660 pro CD-ROMy.  Je  automaticky
            rozpoznan v ramci podpory souboroveho systemu iso9660
            pod Linuxem.

         Rock Ridge
            Linux podporuje zaznamy System Use Sharing Protocol
            definovane v ramci Rock Ridge Interchange Protocol.
            Toto rozieni je pouito pro dali roziujici popis soubor
            v souborovem systemu iso9660 pro UNIXovy operani
            system, piem dodava informace jako dlouha jmena,
            UID/GID,  POSIXova pistupova prava a zaizeni. Je
            automaticky rozpoznan podporou souboroveho systemu
            iso9660 pod Linuxem.

    hpfs   je  High  Performance Filesystem, pouity v OS/2. Tento
         souborovy system lze pod Linuxem pouze ist, pedevim z dvodu
         nedostatku dokumentace.

    sysv   je implementaci souboroveho systemu SystemV/Coherent pro
         Linux. Implementuje podporu pro Xenix FS, SystemV/386 FS a
         Coherent FS.

    nfs    je  siovy  souborovy  system  umoujici pistup na disky
         nachazejici se na jinych poitaich.

    smb    je siovy souborovy system implementujici protokol SMB, pouity
         ve Windows for Workgroups, Windows NT a v Lan Manageru.

         Pro pouiti souboroveho systemu smb potebujete specialni
         pipojovaci program, ktery najdete v baliku  ksmbfs  na
         ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Filesystems/smbfs.

    ncpfs   je siovy souborovy system implementujici protokol NCP, pouity
         programy firmy Novell NetWare.

         Pro pouiti souboroveho systemu ncpfs, potebujete specialni
         pipojovaci   program,   ktery   najdete  na  adrese
         ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs.

DAL'I INFORMACE

    proc(5), fsck(8), mkfs(8), mount(8)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace     o     hlaeni    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.