Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

       filesystems   -  Linux  file-system  types:  minix,  ext,  ext2,  ext3,
       Reiserfs, XFS, JFS, xia, msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs,
       sysv, smb, ncpfs

POPIS

       Pokud,  jak je zvykem, je souborovy system proc pipojen na /proc, lze v
       souboru /proc/filesystems najit seznam souborovych  system,  ktere  vae
       jadro  podporuje.  (Pokud potebujete pouit souborovy system, ktery neni
       momentaln v jade, vlote do jadra pisluny modul nebo znovu pelote  jadro
       s potebnymi parametry.)

       Aby  bylo  mone  pouivat  souborovy  system, je nutne jej pipojit.  Viz
       mount(8).

       Nie najdete popis rznych souborovych system.

       minix     je souborovy system operaniho systemu Minix, prvni  souborovy
                 system  Linuxu. Ma mnoho nedostatk: maximalni velikost svazku
                 64MB, kratka jmena soubor, pouze jeden asovy udaj pro  soubor
                 atd. Stale ma vyznam pro diskety a ramdisky.

       ext       je  rozienim souboroveho systemu minix.  Byl kompletn pekonan
                 svou druhou verzi (ext2)  a byl vyputn z jadra (v 2.1.21).

       ext2      je velmi vykonny souborovy system pouity  v  Linuxu  jak  pro
                 harddisky,  tak  pro  vymnna  media.  Druhy rozieny souborovy
                 system je navren jako rozieni souboroveho systemu  ext.  ext2
                 dosahuje nejlepich vysledk (v rychlosti a zati CPU) mezi vemi
                 souborovymi systemy podporovanymi Linuxem.

       ext3      je  urnalova  verze  souboroveho  systemu  ext2.   Je   velmi
                 jednoduche pechazet mezi ext2 a ext3.

       Reiserfs  je  urnalovy  souborovy system navreny Hansem Reiserem, ktery
                 byl zalenn do Linuxu v jadru 2.4.1.

       XFS       je urnalovy souborovy system, ktery vyvinula SGI.  Byl zalenn
                 do Linuxu v jadru 2.4.20.

       JFS       je urnalovy souborovy system, ktery vyvinula IBM.  Byl zalenn
                 do Linuxu v jadru 2.4.24.

       xiafs     byl navren jako stabilni, bezpeny souborovy system  roziujici
                 kod  souboroveho systemu minix. Poskytuje nejdleitji zakladni
                 sluby bez zbytene sloitosti.  Souborovy system  xia  ji  neni
                 aktivn  vyvijen  ani  udrovan.  Byl z jadra odstrann ve verzi
                 2.1.21.

       msdos     je souborovy system pouity operanimi systemy DOS,  Windows  a
                 nkterymi  implementacemi OS/2. Jmena soubor pod msdosem nesmi
                 byt deli ne 8  znak,  po  nich  nasleduje  nepovinna  teka  a
                 tiznakova pipona.

       umsdos    je  rozieni  souboroveho  systemu DOSu pouite Linuxem. Pidava
                 monost pouit dlouha jmena,  UID  a  GID,  POSIXova  pistupova
                 prava  a  specialni  soubory  (zaizeni, named pipes atd.) nad
                 souborovym systemem DOSu bez zrueni kompatibility s nim.

       vfat      je  rozieni  souboroveho  systemu  DOSu  pouite  v  Microsoft
                 Windows  95  a  Windows NT. VFAT pidava podporu dlouhych jmen
                 nad souborovym systemem msdos.

       proc      je virtualni souborovy system pouity jako rozhrani pro data z
                 jadra   namisto   teni   a  interpretace  zaizeni  /dev/kmem.
                 Poznamenejme, e tyto soubory nezabiraji misto na  disku.  Viz
                 proc(5).

       iso9660   je souborovy system pro CD-ROM podle standardu ISO 9660.

                 High Sierra
                        Linux   podporuje   standard   High  Sierra,  pedchdce
                        standardu  ISO  9660  pro  CD-ROMy.   Je   automaticky
                        rozpoznan  v ramci podpory souboroveho systemu iso9660
                        pod Linuxem.

                 Rock Ridge
                        Linux podporuje zaznamy System  Use  Sharing  Protocol
                        definovane  v  ramci  Rock Ridge Interchange Protocol.
                        Toto rozieni je pouito pro dali roziujici popis soubor
                        v  souborovem  systemu  iso9660  pro  UNIXovy  operani
                        system,  piem  dodava  informace  jako  dlouha  jmena,
                        UID/GID,   POSIXova  pistupova  prava  a  zaizeni.  Je
                        automaticky  rozpoznan  podporou  souboroveho  systemu
                        iso9660 pod Linuxem.

       hpfs      je   High   Performance  Filesystem,  pouity  v  OS/2.  Tento
                 souborovy system lze pod Linuxem pouze ist, pedevim  z  dvodu
                 nedostatku dokumentace.

       sysv      je  implementaci  souboroveho  systemu  SystemV/Coherent  pro
                 Linux. Implementuje podporu pro Xenix FS,  SystemV/386  FS  a
                 Coherent FS.

       nfs       je   siovy   souborovy   system   umoujici  pistup  na  disky
                 nachazejici se na jinych poitaich.

       smb       je siovy souborovy system implementujici protokol SMB, pouity
                 ve Windows for Workgroups, Windows NT a v Lan Manageru.

                 Pro  pouiti  souboroveho  systemu  smb  potebujete  specialni
                 pipojovaci  program,  ktery  najdete  v  baliku   ksmbfs   na
                 ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Filesystems/smbfs.

       ncpfs     je siovy souborovy system implementujici protokol NCP, pouity
                 programy firmy Novell NetWare.

                 Pro pouiti souboroveho systemu  ncpfs,  potebujete  specialni
                 pipojovaci     program,     ktery     najdete    na    adrese
                 ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs.

DAL'I INFORMACE

       proc(5), fsck(8), mkfs(8), mount(8)

TIR'A

       Tato stranka je souasti projektu Linux  man-pages.   Popis  projektu  a
       informace         o         hlaeni        chyb        najdete        na
       http://www.kernel.org/doc/man-pages/.