Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    fstab - staticka informace o souborovych systemech

POUIT'I

    #include <fstab.h>

POPIS

    Soubor  fstab  obsahuje  popisnou informaci o rznych souborovych
    systemech. fstab je programy pouze ten, nikoli zapisovan, to ma na
    starosti spravce (vytvoit a udrovat tento soubor). Kady svazek je
    popsan na samostatnem adku; jednotliva pole jsou oddlena tabulatory
    nebo mezerami. adky zainajici znakem '#' jsou komentae. Poadi zaznam v
    fstab je dleite, protoe fsck(8), mount(8), a umount(8)  sekvenn tou
    fstab a vykonavaji svou praci.

    Prvni pole (fs_spec) popisuje blokove zaizeni nebo vzdaleny svazek pro
    pipojeni.

    Pro obvykla pipojeni to znamena (odkaz na) node blokoveho zaizeni (tak,
    jak jej vytvoil mknod(8))  pro zaizeni, ktere ma byt pipojeno, jako
    nap. `/dev/cdrom' nebo `/dev/sdb7'. Pro pipojeni NFS svazku to bude
    <hostitel>:<adresa>, nap. `knuth.aeb.nl:/'.  Pro procfs se pouije
    `proc'.

    Namisto explicitniho ureni zaizeni je mone urit svazek (ext2 nebo xfs),
    ktery ma byt pipojen pomoci jeho UUID nebo jmenovky (viz e2label(8)
    nebo xfs_admin(8)), zapsanim LABEL=<jmenovka> nebo UUID=<uuid>, nap.
    `LABEL=Boot' nebo `UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6'. Tim se
    zvyi robustnost systemu, protoe pidanim i odebranim SCSI disku se sice
    zmni jmeno zaizeni, ale nikoliv jmenovka svazku.

    Druhe pole (fs_file) popisuje pipojovaci bod pro souborovy system. Pro
    swap je nutno zadat "none". Pokud jmeno pipojovaciho bodu obsahuje
    mezery, mly by byt escapovany jako `\040'.

    Teti pole (fs_vfstype) popisuje typ pipojovaneho souboroveho systemu.
    Linux podporuje mnoho souborovych system, jako nap.: adfs, affs,
    autofs, coda, coherent, cramfs, devpts, efs, ext2, ext3, hfs, hpfs,
    iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs, proc, qnx4, reiserfs,
    romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix, xfs, a mona i
    jine - viz mount(8). Souborove systemy, ktere podporuje prav bici
    jadro udava /proc/filesystems. swap oznauje svazek nebo soubor pouity
    pro swap (virtualni pam), viz swapon(8). Jestlie vfs_fstype je zadano
    jako ignore, pak je zaznam ignorovan. Toto je vyhodne pro oznaeni svazk
    v souasne dob nepouitych.

    tvrte pole (fs_mntops)  popisuje volby pro pipojeni  souboroveho
    systemu.

    Toto pole je seznamem voleb oddlenych arkami. Vdy obsahuje typ pipojeni
    a eventualn dali volby pro dany souborovy system. Pro volby ne-nfs
    souborovych system viz mount(8). Dokumentaci voleb pro nfs lze nalezt
    v manualove strance nfs(5). Spolene pro vechny souborove systemy jsou
    volby "noauto" (nepipojovat automaticky pi zadani "mount -a", nap. pi
    startu), "user" (libovolny uivatel je opravnn pipojit dany svazek),
    "owner" (vlastnik zaizeni jej me pipojit) a "comment" (nap. pro pouiti
    programy, ktere spravuji fstab). Volby "owner" a "comment" plati jen
    pro Linux. Detaily naleznete v manualove strance mount(8).

    Pate pole (fs_freq)  je pouito programem dump(8) pro ureni, ktere
    souborove systemy je teba zalohovat. Neni-li pate pole vyplnno, je
    povaovano za nulu, a souborovy system neni zalohovan programem dump.

    este pole (fs_passno) pouiva program fsck(8) pro ureni poadi svazk pi
    kontrole po restartu. Koenovy souborovy system by ml mit hodnotu
    fs_passno rovnu 1, ostatni svazky pak hodnotu fs_passno rovnu 2.
    Souborove systemy jsou kontrolovany seriov, nicmen svazky na rznych
    zaizenich jsou kontrolovany najednou s vyuitim paralelismu hardware.
    Neni-li este pole definovano, je jeho hodnota nula, a program fsck jej
    nebude kontrolovat.

    Spravna  metoda  jak  ist  v programu fstab je pouit proceduru
    getmntent(3).

SOUBORY

    /etc/fstab

DAL'I INFORMACE

    getmntent(3), mount(8), swapon(8), fs(5), nfs(5)

HISTORIE

    Pedchdce formatu souboru fstab se objevil v 4.0BSD.