Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ftpusers - seznam uivatel, ktei se nesmi pihlasit pomoci FTP demona

POPIS

    Textovy soubor ftpusers obsahuje seznam uivatel, ktei se nesmi pihlasit
    do systemu pomoci demona FTP serveru. Tento soubor se pouiva nejen pro
    administraci systemu, ale i pro zvyeni bezpenosti v prostedi TCP/IP
    siti. Obvykle obsahuje seznam uivatel, ktei nemaji pouivat ftp nebo
    maji pili mnoho opravnni, aby jim bylo umonno pihlasit se pomoci demona
    FTP serveru. Tmito uivateli jsou obvykle root, daemon, bin, uucp a
    news.  Pokud va demon FTP serveru nepouiva soubor ftpusers, tak by mlo
    byt v jeho dokumentaci uvedeno, jak zamezit nkterym uivatelm pistup.
    Washington University FTP server Daemon (wuftpd) a Professional FTP
    Daemon (proftpd) soubor ftpusers pouivaji.

  Form'at
    Format souboru ftpusers je jednoduchy. Na kadem adku je jeden nazev utu
    (nebo uivatelske jmeno). adky zainajici # jsou ignorovany.

SOUBORY

    /etc/ftpusers

DAL'I INFORMACE

    passwd(5), proftpd(8), wuftpd(8)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.