Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    group - seznam skupin uivatel

POPIS

    Soubor /etc/group je ASCII soubor, ktery definuje skupiny, do kterych
    pati uivatele. Na kadem adku je zaznam pro jednu skupinu a kada adka ma
    tento format:

       jmeno_skupiny:heslo:GID:seznam_uivatel

    Popis jednotlivych poli:

    jmeno_skupiny
       jmeno skupiny.

    heslo (ifrovane) heslo skupiny. Je-li toto poliko prazdne, heslo neni
       poadovano.

    GID  islo skupiny.

    seznam_uivatel
       vechna uivatelska jmena len skupiny, oddlena arkami.

SOUBORY

    /etc/group

CHYBY

    Jak ika manualova stranka initgroups(3) v BSD 4.2: /etc/group nikdo
    neudruje.

DAL'I INFORMACE

    login(1), newgrp(1), getgrent(3), getgrnam(3), passwd(5)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.