Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

       group - seznam skupin uivatel

POPIS

       Soubor  /etc/group  je ASCII soubor, ktery definuje skupiny, do kterych
       pati uivatele. Na kadem adku je zaznam pro jednu skupinu a kada adka ma
       tento format:

              jmeno_skupiny:heslo:GID:seznam_uivatel

       Popis jednotlivych poli:

       jmeno_skupiny
              jmeno skupiny.

       heslo  (ifrovane)  heslo skupiny. Je-li toto poliko prazdne, heslo neni
              poadovano.

       GID    islo skupiny.

       seznam_uivatel
              vechna uivatelska jmena len skupiny, oddlena arkami.

SOUBORY

       /etc/group

CHYBY

       Jak ika manualova stranka initgroups(3)  v BSD  4.2:  /etc/group  nikdo
       neudruje.

DAL'I INFORMACE

       login(1), newgrp(1), getgrent(3), getgrnam(3), passwd(5)

TIR'A

       Tato  stranka  je  souasti  projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
       informace        o        hlaeni        chyb         najdete         na
       http://www.kernel.org/doc/man-pages/.