Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu2_i386 bug

JM'ENO

    gshadow - stinovy soubor se skupinami

POPIS

    /etc/gshadow Obsahuje stinove informace ke skupinovym utm. Obsahuje
    adky s pevnou strukturou, kde jsou jednotliva pole oddlena dvojtekami:

    o nazev skupiny

    o zaifrovane heslo

    o arkami oddleny seznam administrator skupiny

    o arkami oddleny seznam len skupiny

    Pole pro nazev skupiny a heslo musi byt vyplnna. Zaifrovane heslo se
    sklada ze znak 64 znakove abecedy (a-z, A-Z, 0-9, \ a /). Podrobnosti
    o hesle naleznete v crypt(3). Pokud pole s heslem obsahuje znak, ktery
    neni platnym vysledkem funkce crypt(3), nap. ! nebo *, uivatel se
    nebude moci pomoci tohoto hesla pihlasit, ale zalei take na systemu
    pam(7).

    Heslo v tomto souboru ma pednost ped heslem ze souboru /etc/group.

    Ma-li byt zachovana bezpenost hesel, nesmi byt tento soubor itelny pro
    bne uivatele.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinovych utech

    /etc/gshadow
       citlive informace o skupinovych utech

VIZ TAK'E

    group(5), gpasswd(5), newgrp(5).