Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    issue - zprava ped pihlaenim a identifikani soubor

POPIS

    Soubor /etc/issue je textovy soubor, ktery obsahuje zpravu nebo
    identifikaci systemu, ktera je vytitna jet ped pihlaenim. Me obsahovat
    rzne @char a \char sekvence, jsou-li podporovany systemovymi programy
    typu getty.

SOUBORY

    /etc/issue

DAL'I INFORMACE

    motd(5), agetty(8), mingetty(8)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace     o     hlaeni    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.