Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    nologin - znemouje uivatelm jinym ne root pihlaeni do systemu

POPIS

    Existuje-li  soubor /etc/nologin, login(1)  povoli pouze pihlaeni
    uivatele root. Jinym uivatelm ukae obsah tohoto souboru a odmitne
    jejich pihlaeni.

SOUBORY

    /etc/nologin

DAL'I INFORMACE

    login(1), shutdown(8)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.