Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu2_i386 bug

JM'ENO

    passwd - seznam hesel uivatel

POPIS

    Passwd je itelny textovy soubor, ktery obsahuje seznam uivatel systemu
    a hesel, ktera museji pouit pro pistup. Seznam hesel uivatel by ml byt
    s pravy pro teni pro kadeho, co v poadku, protoe jsou hesla zaifrovana,
    ale zapisova prava ma jenom superuivatel. Jestlie vytvoite novy login,
    nechejte pole pro heslo prazdne a pouijte passwd(1) pro doplnni.
    Hvzdika nebo nco podobneho v poli hesel znai, e tento uivatel se neme
    pihlasit pes login(1). Jestlie je va koenovy adresa v /dev/ram, tak
    musite uloit zmnny soubor hesel do vaeho koenoveho adresae na disket n
    system vypnete. Jestlie chcete vytvoit skupinu uivatel, jejich GID musi
    byt stejna a musi pro ni existovat zaznam v souboru /etc/group, nebo
    skupina nebude existovat.

    Kady adek tvoi jeden zaznam, ktery ma nasledujici format:

       login_name:passwd:UID:GID:user_name:directory:shell

    Popis jednotlivych poli:

       login_name
            pihlaovaci jmeno uivatele systemu

       password zaifrovane heslo uivatele

       UID    iselna identifikace uivatele (user ID)

       GID    iselna identifikace skupiny (group ID)

       user_name (volitelne) poznamka (asto cele jmeno uivatele)

       directory domovsky adresa uivatele ($HOME)

       shell   program, ktery je sputn po uspnem pihlaeni (jestlie je
            prazdny, pouije se /bin/sh).

SOUBORY

    /etc/passwd

DAL'I INFORMACE

    passwd(1), login(1), group(5)