Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    protocols - soubor s definicemi protokol

POPIS

    Tento ist ASCII soubor popisuje rzne Internetove protokoly DARPA, ktere
    jsou k dispozici v TCP/IP subsystemu. Tento soubor by ml  byt
    konzultovan pi zkoumani isla protokolu, namisto pouivani isel v include
    souborech ARPA nebo jejich pouhym odhadovanim. Tato isla se vyskytuji v
    protokolovem poli kade IP hlaviky.

    Radji ponechte tento soubor beze zmn, protoe jinak by mohlo dojit k
    vyskytu chybnych IP paket. isla protokol jsou specifikovana organizaci
    IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

    Kada adka ma nasledujici format:

       protokol 'islo aliasy ...

    kde jsou pole oddlena bu mezerami nebo tabulatorem. Prazdne adky jsou
    ignorovany. Pokud adek obsahuje znak #, je tento znak a zbytek adku,
    ktery po nm nasleduje, take ignorovan.

    Popis jednotlivych poli:

    protocol
       jmeno protokolu. Nap. ip, tcp nebo udp.

    'islo  oficialni islo protokolu, tak jak je uvedeno v IP hlavice.

    aliases
       volitelne pezdivky pro tento protokol.

    Tento soubor me byt distribuovan po siti pes jmenne sluby jako Yellow
    Pages/NIS nebo BIND/Hesiod.

SOUBORY

    /etc/protocols
       soubor s definicemi protokol

DAL'I INFORMACE

    getprotoent(3)

    http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace     o     hlaeni    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.