Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    securetty - soubor obsahujici seznam terminal, ze kterych se me
    pihlasit superuivatel

POPIS

    Soubor /etc/securetty je pouivan programem (nkterymi jeho verzemi)
    login(1); obsahuje jmena zaizeni tty (po jednom na adku bez uvozujiciho
    /dev/) ze kterych se me pihlasit root. Viz login.defs(5), pokud jsou
    pouivana stinova hesla.

SOUBORY

    /etc/securetty

DAL'I INFORMACE

    login(1), login.defs(5)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.