Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    shells - cesty pihlaovacich shell

POPIS

    /etc/shells je textovy soubor obsahujici plna jmena soubor, ktere mohou
    byt pouity jako pihlaovaci shelly. Tento soubor je  konzultovan
    programem chsh(1) a je te mone, e i jinymi programy.

    Pozor, nktere programy pouivaji tento soubor, aby zjistily, zda je
    uivatel platnym uivatelem. Nap. ftp demoni obvykle nepovoli pistup
    uivatelm, jejich shell neni v tomto souboru pitomen.

SOUBORY

    /etc/shells

P'IKLAD

    /etc/shells me obsahovat tyto cesty:

       /bin/sh
       /bin/csh

DAL'I INFORMACE

    chsh(1), getusershell(3)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

                 1993-11-21             SHELLS(5)