Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    ark - KDE arhiveerimistooriist

S"uNOPSIS

    ark [-b] [-a] [-e] [-c] [-f sufiks] [-p] [-t fail] [-d] [-o kataloog]
      [KDE uldised valikud] [Qt(TM) uldised valikud]

KIRJELDUS

    Ark on rakendus paljudes vormingutes arhiivifailide haldamiseks KDE
    tookeskkonnas. Arhiive saab vaadata, lahti pakkida, luua ja muuta otse
    Arkis. Rakendus tuleb toime paljude vormingutega: tar, gzip, bzip2,
    zip, rar (nende jaoks peavad siiski olema paigaldatud vastavad
    kasureaprogrammid).

T"o"oREIIMID

    Arki voib kasutada kas iseseisva graafilise kasutajaliidesega
    rakendusena voi ka kasureaprogrammina teatavate konkreetsete ulesannete
    sooritamiseks.

    Kui Ark kaivitatakse ilma votmeta -b (--batch) voi -c (--add),
    kaivitatakse see tavalise graafilise kasutajaliidesega rakendusena.

    Votme -b (--batch) korral voib Arki kasutada uhe voi mitme faili sisu
    lahtipakkimiseks otse kasureal, ilma graafilist rakendust kaivitamata.

    Votme -c (--add) korral palub Ark maarata failid, mis lisatakse uuele
    voi olemasolevale arhiivile.

V~oTMED

    -d, --dialog
      Dialoogi avamine hulgi- voi lisamistoimingu valikute maaramiseks.

    -o, --destination kataloog
      Lahtipakkimiskataloogiks maaratakse kataloog. Kui seda ei anta,
      kasutatakse aktiivset asukohta.

  Failide lisamise valikud
    -c, --add
      Kusitakse arhiivi nime ja lisatakse sellele maaratud failid.
      Lopetamisel valjutakse.

    -t, --add-to failinimi
      Maaratud failide lisamine failile failinimi. Arhiivi loomine, kui
      seda veel pole. Lopetamisel valjutakse.

    -p, --changetofirstpath
      Aktiivse kataloogi muutmine esimeseks kirjeks ja koigi teiste
      kirjete lisamine suhtelisena selle suhtes.

    -f, --autofilename sufiks
      Failinime automaatne valimine koos valitud sufiksiga (nt rar,
      tar.gz, zip voi moni muu toetatud tuup).

  Hulgilahtipakkimise valikud
    b, --batch
      Tavalise dialoogi asemel hulgipakkimise liidese kasutamine. See
      voetakse tarvitusele, kui maaratud on ule uhe URL-i.

    -e, --autodestination
      Sihtkoha argumendiks maaratakse esimese antud faili asukoht.

    -a, --autosubfolder
      Arhiivide sisu loetakse ja kui leitakse, et see ei ole uhe
      kataloogi arhiiv, luuakse arhiivi nimega alamkataloog.

N"aITED

    ark --batch arhiiv.tar.bz2
      Pakib faili arhiiv.tar.bz2 lahti aktiivsesse kataloogi ilma
      graafilist rakendust avamata.

    ark -b -d arhiiv.tar.bz2 arhiiv2.zip
      Naitab koigepealt lahtipakkimisvalikuid ja seejarel pakib nii faili
      arhiiv.tar.bz2 kui ka faili arhiiv2.zip lahti dialoogis valitud
      kataloogi.

    ark --add-to minu-arhiiv.zip foto1.jpg tekst.txt
      Loob faili minu-arhiiv.zip, kui seda veel pole, ning lisab sellesse
      failid foto1.jpg ja tekst.txt.

AUTORID

    Ark is currently maintained by Harald Hvaal haraldhv@stud.ntnu.no and
    Raphael Kubo da Costa kubito@gmail.com.

    Kaesoleva manuaalilehekulje kirjutas Lauri Watts lauri@kde.org 2005.
    aastal KDE 3.4 jaoks ning uuendas viimati 2009. aastal Raphael Kubo da
    Costa kubito@gmail.com.

AUTHORS

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

    Raphael Kubo da Costa <kubito@gmail.com>
      Author.

KDE tookeskkond 2.13 (KDE 4.3.  2009-09-10              ARK(1)