Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    fixincludes - Vahendab #include'ide arvu KDE lahtekoodifailides

S"uNOPSIS

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [fail]
          [--help]

KIRJELDUS

    fixincludes uritab vahendada #include'ide arvu C++-lahtekoodifailides.
    Suur osa tootlusest on spetsiifiline KDE lahtekoodile ega pruugi
    seetottu anda haid tulemusi KDE-valiste rakenduste lahtekoodi puhul.

    fixincludes'i puhul on teada jargmised probleemid:

    o  Paiste kaasamine, mida enam ei toetata, aga mis on olemas
      uhilduvuse huvides vanemate Qt/KDE versioonidega;

    o  Sama faili kaasamine mitu korda.

    Olemas on ka eksperimentaalne reiim, mille korral uritatakse eemaldada
    uks #include teise jarel (vaga vaheste eranditega) ning selgitada, kas
    lahtekoodi on siiski voimalik kompileerida. Pane tahele, et
    eksperimentaalse reiimi korral muudetakse lahtekoodi.

    Vaikimisi lahtekoodi ei muudeta, vaid tuvastatud probleemid
    kirjutatakse lihtsalt standardvaljundisse.

    Uuritavate C++-lahtekoodifailide nimekiri tuleb anda kasureal. Kui
    faile ei maarata, uuritakse labi koik C++-lahtekoodifailid antud
    kataloogis ja selle alamkataloogides (valja arvatud kataloogid, mille
    Makefile.am sisaldab votit -UQT_NO_COMPAT voi -UKDE_NO_COMPAT)

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

V~oTMED

    -v, --verbose
      Selgitav reiim. Standardvaljundisse kirjutatakse rohkem
      silumisvaljundit.

    -e, --experimental
      Eksperimentaalne reiim, mida kirjeldati pohjalikumalt eespool. Pane
      tahele, et see voti eeldab votit --modify.

    -m, --modify
      Lisaks teadete kirjutamisele standardvaljundisse muudab ka
      reaalselt algset lahtekoodi leitud probleemide parandamiseks.

AUTORID

    fixincludes'i kirjutas Dirk Mueller mueller@kde.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7. aprill 2003         FIXINCLUDES(1)