Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    kbookmarkmerger - Programm mingi jarjehoidjate komplekti uhendamiseks
    kasutaja jarjehoidjatega.

S"uNOPSIS

    kbookmarkmerger [Qt votmed...] [KDE votmed...] {directory}

KIRJELDUS

    kbookmarkmerger on programm mingi jarjehoidjate komplekti uhendamiseks
    kasutaja jarjehoidjatega. Kui kasutajal pole veel jarjehoidjaid, siis
    luuakse talle uus jarjehoidjate nimekiri ning sellesse lisatakse
    uhendamiseks moeldud jarjehoidjad. Operatsioonide kaigus jatab
    kbookmarkmerger meelde, millised failid on juba varem uhendatud, mis
    tagab selle, et jarjehoidjaid ei uhendata topelt. Kui KDE tootab ajal,
    mis kaivitatakse kbookmarkmerger, antakse KDE jarjehoidjate
    alamsusteemile teada koigist muudatustest kasutaja jarjehoidjates, et
    neid kasutavad rakendused (st. Konqueror) saaks uuendused kohe
    tarvitusele votta.

    Traditsiooniliselt kasutati selliste probleemide lahendamiseks uue
    kasutaja loomisel teatud hoolikalt valitud mall-kodukatalooge, mis
    pidid tagama ka uuele kasutajale standardse jarjehoidjate valiku.
    Probleemiks oli aga see, et parast uue kasutaja konto loomist ei saanud
    enam uusi jarjehoidjaid levitada.

    Kaesolev susteem sobib vaga hasti naiteks susteemiadministraatoritele,
    kes tahavad teatud dokumendile (naiteks olulistele markustele susteemi
    kohta) viitava jarjehoidja teha kattesaadavaks koigile kasutajatele.
    See sobib hasti ka distributsioonide loojatele, kes saavad enda
    pakutavale tarkvarale osutavaid jarjehoidjaid distributsiooniga kaasa
    panna, olles samas kindlad, et kbookmarkmerger hoolitseb paketi
    paigaldamisel nende uhendamise eest kasutaja jarjehoidjate nimekirjaga.
    Nii saab naiteks tarkvara dokumentatsiooni muuta kohe parast tarkvara
    paigaldamist koigile holpsasti kattesaadavaks.

    Ainus parameeter, mida kbookmarkmerger vajab, on kataloogi nimi, kust
    otsida jarjehoidjafaile. Uhendamisel uhendatakse kasutaja jarjehoidjate
    nimekirja koik antud kataloogist leitud jarjehoidjafailid. Need peavad
    olema korrektsed XBEL-failid.

VAATA KA

    Konquerori k"asiraamat[1]

N"aITED

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Uhendab koik kataloogis /usr/local/extra-bookmarks leiduvad
    jarjehoidjafailid kasutaja joe jarjehoidjate nimekirjaga.

STANDARDID

      XBEL spetsifikatsioon[2]

PIIRANGUD

    Selgitamisel, kas jarjehoidjafail on juba uhendatud kasutaja
    jarjehoidjate nimekirjaga voi mitte, uurib kbookmarkmerger ainult
    jarjehoidjafaili nime ega kontrolli mingil maaral selle sisu. See
    tahendab, et kui ka juba kasutaja jarjehoidjatega uhendatud
    jarjehoidjafaili sisu on muutunud, ei uhendata seda siiski uuesti.

    Pane tahele, et kui kasutaja muudab uhendamisel lisandunud
    jarjehoidjat, ei muuda see kuidagi alguparast jarjehoidjafaili.

AUTOR

    Frerich Raabe raabe@kde.org

AUTHOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. Konquerori kasiraamat
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL spetsifikatsioon
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/

KDE tookeskkond        1. veebruar 2005        KBOOKMARKMERGER