Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    kbruch - Arvutamine murdudega

S"uNOPSIS

    kbruch [KDE uldised votmed] [Qt uldised votmed]

KIRJELDUS

    KBruch on vaike programm murdudega arvutamise oppimiseks. Selleks
    pakutakse erinevat laadi ulesandeid. Programm kontrollib kasutaja
    vastuseid ja teatab, kas need on oiged voi mitte.

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kbruch (kirjuta see
    URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/kbruch).

    Taiendavat infot leiab ka KDE-Edu kodulehek"uljelt[1].

AUTORID

    KBruchi autor on Sebastian Stein seb.kde@hpfsc.de.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. KDE-Edu kodulehekuljelt
      http://edu.kde.org/kbruch/

KDE tookeskkond          2010-10-06             KBRUCH(1)