Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

kconfig_compiler


NIMI

    kconfig_compiler - KDE seadistuse kompilaator

S"uNOPSIS

    kconfig_compiler [Qt votmed] [KDE votmed] [votmed] file.kcfg file.kcfgc

KIRJELDUS

    kconfig_compiler genereerib kahest failist C++ lahtekoodi. Esimene fail
    (.kcfg) sisaldab seadistusvotmete teavet, teine (.kcfgc) koodi
    genereerimise votmeid.

    Genereeritud lahtekood sisaldab klassi, mille aluseks on
    KConfigSkeleton, mis pakub API rakenduste seadistusandmete
    kasutamiseks.

V~oTMED

    Argumendid:

    fail.kcfg
      Sisend kcfg XML-faili kujul

    fail.kcfgc
      Koodi genereerimise votmete fail

    V~otmed:

    -d, --directory <kataloog>
      Kataloog, kus failid genereeritakse [.]

    "Uldised v~otmed:

    --help
      Naitab abi votmete kohta

    --help-qt
      Naitab Qt spetsiifilisi votmeid

    --help-kde
      Naitab abi KDE spetsiifiliste votmete kohta

    --help-all
      Naitab koiki votmeid

    --author
      Naitab infot autori kohta

    -v, --version
      Naitab versiooniinfot

    --license
      Naitab litsentsiinfot

    KDE v~otmed:

    --caption <pealdis>
      Tiitliribal kasutatakse nime 'caption'

    --icon <ikoon>
      Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni 'icon'

    --miniicon <ikoon>
      Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni 'icon'

    --config <failinimi>
      Kasutatakse alternatiivset seadistustefaili

    --dcopserver <server>
      Kasutatakse DCOP-serverit, mille maarab 'server'

    --nocrashhandler
      Krahhitommiste saamiseks keelatakse krahhide kasitleja

    --waitforwm
      Ootab WM_NET uhilduvat aknahaldurit

    --style <stiil>
      Rakenduse GUI stiil

    --geometry <geomeetria>
      Kliendi peamise akna geomeetria - argumendi vorminguks vaata man X

    Qt v~otmed:

    --display <kuvanimi>
      Kasutatakse X-serveri kuva 'kuvanimi'

    --session <seansiID>
      Taastatakse rakendus seansihalduse votmega 'seansiID'

    --cmap
      Sunnib rakenduse paigaldama omaenda varvitabelit 8-bitisel kuval

    --ncols <arv>
      Piirab varvide arvu, mida eraldatakse varvikuubikus 8-bitisel
      kuval, kui rakendus kasutab QApplication::ManyColor
      varvispetsifikatsiooni

    --nograb
      Annab Qt-le korralduse mitte kunagi hoivata hiirt voi klaviatuuri

    --sync
      Lulitumine sunkroonreiimi (silumiseks)

    --fn, --font <fondinimi>
      Maarab rakenduse fondi

    --bg, --background <v"arv>
      Maarab vaikimisi taustavarvi ja rakenduse paleti (arvutatakse
      heledad ja tumedad varjud)

    --fg, --foreground <v"arv>
      Maarab vaikimisi esiplaani varvi

    --btn, --button <v"arv>
      Maarab vaikimisi nupu varvi

    --name <nimi>
      Maarab rakenduse nime

    --title <nimetus>
      Maarab rakenduse nime (pealdise)

    --visual TrueColor
      Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColorit

    --inputstyle <sisestusstiil>
      Maarab XIM-i (X'i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab
      jargmisi vaartusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root

    --im <XIM server>
      XIM server

    --noxim
      Keelab XIM-i

    --reverse
      Peegeldab kogu vidinate paigutuse

VAATA KA

    http://developer.kde.org
      KDE arendajate veebilehekulg

VEAD

    Vigadest teatamiseks kasuta veebilehte bugs.kde.org[1], ara kirjuta
    otse autorile.

AUTHORS

    Cornelius Schumacher <schumacher@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Zack Rusin <zack@kde.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org

KDE tookeskkond          2006-06-01        KCONFIG_COMPILER(1)