Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    kig - KDE interaktiivse geomeetria rakendus.

S"uNOPSIS

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile failinimi]]
      [KDE uldised votmed] [Qt uldised votmed]

KIRJELDUS

    Kig on interaktiivse geomeetria rakendus. See on moeldud kaheks
    otstarbeks:

    o  Voimaldada oppuritel arvutis interaktiivselt matemaatilisi
      kujundeid ja kontseptsioone uurida;

    o  Taita matemaatiliste kujundite visuaalse loomise tooriista
      ulesannet ja voimaldada neid kaasata teistesse dokumentidesse.

    Selle programmiga saab geomeetrilisi kujundeid joonistada tapselt nii
    nagu klassitahvlil. Kuid erinevalt tahvlist lubab programm sul ka
    kujundeid voi nende osasid too kaigus liigutada ja muuta.

    Kig toetab lookuste ja kasutaja maaratletud makrode kasutamist. Samuti
    on voimalik importida ja eksprotida teisi failivorminguid kasutades,
    sealhulgas Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg ja XFig.

    See rakendus kuulub KDE oppeprogrammide mooduli koosseisu.

V~oTMED

    -c, --convert-to-native
      GUI-d ei naidata, vaid lihtsalt teisendatakse maaratud fail Kigi
      vormingusse. Loodud Kigi fail kirjutatakse standardvaljundisse, kui
      votmega --outfile ei ole teisiti maaratud.

    -o, --outfile failinimi
      Koos votmega --convert-to-native voimaldab maarata faili, millesse
      salvestatakse uus Kigi fail. Seda votit andmata voi failinimeks -
      maarates saadetakse fail standardvaljundisse.

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kig (kirjuta see URL
    Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/kig).

    Taiendavat infot leiab ka KDE Edu-projekti kodulehek"uljelt[1].

AUTORID

    Kigi autorid on Dominique Devriese devriese@kde.org, Maurizio Paolini
    paolini@dmf.bs.unicatt.it, Franco Pasquarelli pasqui@dmf.bs.unicatt.it,
    Pino Toscano toscano.pino@tiscali.it ja teised.

    Kaesoleva manuaalilehekulje eeskuju kirjutas Debiani jaoks Ben Burton
    bab@debian.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. KDE Edu-projekti kodulehekuljelt
      http://edu.kde.org/kig/

KDE tookeskkond          2010-10-06              KIG(1)