Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kjs - KDE ECMAScriptiga uhilduv interpretaator

KOKKUV~oTE

    kjs [[--help] | [-help] | [-h]] [[-e lause]] [skript]

KIRJELDUS

    kjs on KDE ECMAScripti/JavaScripti mootor.

RAKENDUSE V~oTMED

    --help,-help,-h
      Naitab kjscmd kasutamist.

    -e lause
      Kaivitab lause ja valjub. Naide:

        kjs -e "print('hello world')"

    script
      Kaivitab failis skript leiduvad laused.

KASUTAMINE

    Nagu paljude interpretaatorite korral, kasutab kjs fail ilma
    parameetrita valjakutsumise puhul rearedaktorit lause sisestamiseks,
    naidates viipa

      JS

    . Rearedaktorist valjumiseks kirjuta quit() voi vajuta klahve Ctrl+D.

VAATA KA

    kjs(1)

VEAD

    Vigu voib olla mustmiljon, oige koht neist teadaandmiseks on
    bugs.kde.org[1].

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org