Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    kmag - Ekraani suurendusklaas

S"uNOPSIS

    kmag [KDE uldised votmed] [Qt(TM) uldised votmed]

KIRJELDUS

    kmag ehk KMagnifier on ekraani suurendusklaas. KMagnifieriga saab
    suurendada ekraani osasid samamoodi nagu luubiga teksti voi pilti. See
    rakendus on kasuks paljudele inimestele alates uurijatest kuni
    kunstnikeni ja veebiloojatest vaegnagijateni.

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kmag (kirjuta see
    URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/kmag).

    Taiendavat infot leiab ka KDE h~olbustusprojekti kodulehek"uljelt[1].

AUTORID

    KMagnifieri autorid on: Olaf Schmidt ojschmidt@kde.org ja Sarang Lakare
    sarang@users.sf.net ja Michael Forster forster@fmi.uni-passau.de

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. KDE holbustusprojekti kodulehekuljelt
      http://accessibility.kde.org/

KDE tookeskkond          2010-10-06              KMAG(1)