Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    kmousetool - Holbustustooriist hiire klopsamiseks

S"uNOPSIS

    kmousetool [KDE uldised votmed] [Qt(TM) uldised votmed]

KIRJELDUS

    KMouseTool sooritab hiireklopsu, kui hiirekursor jaab seisma. Rakendus
    loodi sihiga aidata inimesi, kel mitmesuguste lihasevalude tottu esineb
    probleeme hiirenuppude vajutamisel.

    KMouseTooli saab seadistada ka teatud aja ootama lohistamise
    alustamiseks, enne kui hiireklops lopetada. Nii saab rakenduse abil
    sooritada ka lohistamisoperatsioone.

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kmousetool (kirjuta
    see URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/kmousetool).

    Taiendavat infot leiab ka KDE h~olbustusprojekti kodulehek"uljelt[1].

AUTORID

    KMouseTooli autorid on: Gunnar Schmi Dt gunnar@schmi-dt.de, Olaf
    Schmidt ojschmidt@kde.org ja Jeff Roush jeff@mousetool.com.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. KDE holbustusprojekti kodulehekuljelt
      http://accessibility.kde.org/

KDE tookeskkond          2010-10-06           KMOUSETOOL(1)