Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    kmouth - Kirjutatut konelev kasutajaliides konesuntesaatoritele

S"uNOPSIS

    kmouth [failinimi] [KDE uldised votmed] [Qt(TM) uldised votmed]

KIRJELDUS

    KMouth voimaldab inimestel, kes ise ei suuda konelda, lasta seda enda
    eest teha arvutil. Rakendus pakub ka koneldud lausete ajaloo voimalust,
    lubades kasutajal valida varemkoneldud lauseid, mida uuesti konelda.

    Pane tahele, et KMouth ei sisalda konesuntesaatorit, vaid eeldab, et
    see on juba susteemi paigaldatud.

V~oTMED

    failinimi
      Avatav ajaloofail.

VAATA KA

    espeak(1), festival(1), mbrola(1), freetts(1)

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kmouth (kirjuta see
    URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/kmouth).

    Taiendavat infot leiab ka KDE h~olbustusprojekti kodulehek"uljelt[1].

AUTORID

    KMouthi autor on Gunnar Schmi Dt kmouth@schmi-dt.de.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. KDE holbustusprojekti kodulehekuljelt
      http://accessibility.kde.org/

KDE tookeskkond          2010-09-15             KMOUTH(1)