Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    kmplot - Matemaatiliste funktsioonide joonistaja

S"uNOPSIS

    kmplot [-f, --function argument] [fail] [KDE uldised votmed]
       [Qt(TM) uldised votmed]

KIRJELDUS

    KmPlot on KDE matemaatiliste funktsioonide joonistaja. Sellel on vaga
    voimas sisseehitatud parser. Korraga voib joonistada erinevaid
    funktsioone ning neid saab kombineerida uute funktsioonide loomiseks.

    KmPlot toetab parameeterfunktsioone ja polaarsete koordinaatidega
    funktsioone. Toetatud on mitmesugused alusvorgu tuubid. Jooniseid saab
    vaga tapselt trukkida.

    KmPlot pakub ka moningaid arvutamisega seotud ja visuaalseid omadusi,
    naiteks joonise ja esimese telje vahel asuva ala taitmine voi
    arvutamine, maksimum- ja miinimumvaartuste leidmine, funktsiooni
    parameetrite dunaamiline muutmine ning tuletiste ja integraalide
    joonistamine.

    KmPlot kuulub KDE oppeprogrammide mooduli koosseisu.

V~oTMED

    -f, --function argument
      Algne joonistatav funktsioon

    fail
      Avatav fail

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kmplot (kirjuta see
    URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/kmplot).

    Taiendavat infot leiab ka KDE Edu-projekti kodulehek"uljelt[1].

AUTORID

    KmPloti autorid on Klaus-Dieter Moller kdmoeller@foni.net, Matthias
    Messmer bmlmessmer@web.de ja Fredrik Edemar f_edemar@linux.se.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. KDE Edu-projekti kodulehekuljelt
      http://edu.kde.org/kmplot/

KDE tookeskkond          2010-10-06             KMPLOT(1)