Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    ktouch - KDE masinakirja oppeprogramm

S"uNOPSIS

    ktouch [URL] [KDE uldised votmed] [Qt uldised votmed]

KIRJELDUS

    KTouch on masina- ehk arvutikirja oppeprogramm. See aitab oppida
    klaviatuuril kiiresti ja korrektselt kirjutama. Kirjutamiseks on igal
    sormel oma koht klaviatuuril ning klahvid, mida antud sormega vajutada.

    KTouch kasutab opetamiseks teatud etteantud tekste ning kohandab nende
    raskusastet vastavalt sinu voimetele. Rakendus voib naidata, millist
    klahvi jargmisena vajutada, ning tapsustada, millist sorme vajutamiseks
    kasutada.

    See rakendus kuulub KDE oppeprogrammide mooduli koosseisu.

V~oTMED

    URL
      Avatav harjutusfail

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/ktouch (kirjuta see
    URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/ktouch).

    Taiendavat infot leiab ka KDE Edu-projekti kodulehek"uljelt[1].

AUTORID

    KTouchi autorid on Haavard Froeiland haavard@users.sourceforge.net ja
    Andreas Nicolai Andreas.Nicolai@gmx.net. Kaesoleva manuaalilehekulje
    eeskuju kirjutas Debiani jaoks Ben Burton.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

M"aRKUSED

    1. KDE Edu-projekti kodulehekuljelt
      http://edu.kde.org/ktouch/

KDE tookeskkond          2010-10-06             KTOUCH(1)