Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    plasmaengineexplorer - Otsese ligipaasu pakkumine Plasma
    andmemootoritele

S"uNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--list] [--height pikslid] [--width pikslid] [-x
              pikslid] [-y pikslid] [--engine andmete mootor]
              [--source andmete mootor] [--interval ms] [--app
              rakendus]

    plasmaengineexplorer [KDE uldised votmed] [Qt uldised votmed]

KIRJELDUS

    plasmaengineexplorer on graafiline tooriist, mis voimaldab arendajatel
    testida Plasma andmemootoreid ilma Plasma apletti kirjutamata.

    Kui votmeid ei anta, kaivitub see ilma andmemootorita. Vajaliku
    andmemootori saab valida rippmenuust.

    Kasutada saab ainult paigaldatud andmemootoreid. Asja paigaldatud
    andmemootorite tuvastamiseks voib olla vajalik kasutada kasku
    kbuildsycoca4.

V~oTMED

    --list pikslid
      Teadaolevate mootorite ja nende kirjelduste naitamine.

    --height
      Maarab akna korguse pikslites.

    --width pikslid
      Maarab akna laiuse pikslites.

    -x pikslid
      Maarab akna ulemise vasaku nurga X-koordinaadi pikslites.

    -y pikslid
      Maarab akna ulemise vasaku nurga Y-koordinaadi pikslites.

    --engine andmete mootor
      Kaivitab plasmaengineexploreri valitud andmemootoriga. Parameeter
      andmete mootor on andmemootori sisemine nimi, mis on kindlaks
      maaratud desktop-faili votmega X-KDE-PluginInfo-Name.

    --source andmete mootor
      Kasutatav ainult koos votmega --engine. Nouab andmemootorilt
      plasmaengineexploreri kaivitamisel konkreetset allikat.

    --interval aeg
      Maarab noutud allikate vaikimisi uuendamise aja millisekundites.
      Kui seda pole maaratud, uuendatakse allikat noudmisel (mone allika
      puhul voib see olla hetk, mil on saadaval uued andmed).

      Kui on antud voti --source, kasutatakse maaratud
      uuendamisintervalli antud allika puhul.

    --app rakendus
      Ainult eellasrakendusega seotud mootorite naitamine; seondab
      X-KDE-ParentApp kirje andmemootori .desktop-failis.

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/plasma-desktop[1]
    (kirjuta see URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter
    help:/plasma-desktop).

N"aITED

    Kellaaja andmemootori laadimine, mis naitab kohalikku aega ja uueneb
    iga sekundi jarel:

      plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

AUTORID

    plasmaengineexplorer'i autor on Aaron Seigo aseigo@kde.org.

M"aRKUSED

    1. help:/plasma-desktop
      help:/plasma

KDE tookeskkond          2010-10-06       PLASMAENGINEEXPLO(1)