Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    plasmapkg - Plasma pakettide paigaldamine, loetlemine ja eemaldamine

S"uNOPSIS

    plasmapkg [-g, --global] [-t, --type t"u"up] [-i, --install asukoht] [-u,
         --upgrade asukoht] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove
         nimi] [-p, --packageroot asukoht] [KDE uldised votmed]
         [Qt uldised votmed]

KIRJELDUS

    plasmapkg on kasureatooriist Plasma pakettide paigaldamiseks,
    loetlemiseks ja eemaldamiseks.

V~oTMED

    -g, --global
      Paigaldamise voi eemaldamise korral kasitleb pakette, mis on
      paigaldatud koigi kasutajate jaoks.

    -t, --type t"u"up
      Paketi tuup, nt teema, taustapilt, plasmoid, andmemootor,
      kaivitaja, paigutusemall vms [plasmoid].

    -i, --install asukoht
      Paketi paigaldamine "asukohta".

    -u, --upgrade asukoht
      Paketi uuendamine "asukohas".

    -l, --list
      Paigaldatud pakettide loetlemine.

    -r, --remove nimi
      Paketi nimega "nimi" eemaldamine.

    -p, --packageroot asukoht
      Pakettide juurasukoha absoluutne asukoht. Kui seda ei anta,
      otsitakse antud KDE seansi standardsetest andmekataloogidest.

VAATA KA

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/plasma-desktop[1]
    (kirjuta see URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter
    help:/plasma-desktop).

AUTORID

    plasmapkg autor on Aaron Seigo aseigo@kde.org.

M"aRKUSED

    1. help:/plasma-desktop
      help:/plasma

KDE tookeskkond          2010-10-22           PLASMAPKG(1)