Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

preparetips


NIMI

    preparetips
    - teksti hankimine vihjetefailist

S"uNOPSIS

    preparetips

KIRJELDUS

    preparetips on skript teksti hankimiseks vihjetefailist. See valjastab
    teksti, et xgettext voiks lisada vihjed PO-faili. PO-fail kujutab
    endast tolkefailide inimsilmale moistetavat vormingut.

    preparetips eeldab vihjefaili olemasolu faili data/tips-en kujul.

VAATA KA

    kdeoptions(7)

VEAD

    Vigadest teatamiseks kasuta veebilehte bugs.kde.org[1], ara kirjuta
    otse autorile.

AUTHOR

    Matthias Kiefer <matthias.kiefer@gmx.de>
      Author.

M"aRKUSED

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org

KDE tookeskkond          2006-06-01          PREPARETIPS(1)