Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kpat - Aarmiselt koitev KDE kaardimang.

SYNOPSIS

    kpat [Qt-option...] [KDE-option...]

KIRJELDUS

    KPatience is a compendium of several well known patience card games,
    ranging from the well known Klondike and Freecell, to lesser known
    games such as Grandfather's Clock and Mod3. In all there are 13
    variations for you to while away time.

V~OTMED

    Rakendus kasutab tavaparast GNU kasurea suntaksit, mille puhul pikad
    votmed algavad kahe kriipsuga (`--'). Allpool on toodud loetelu
    votmetest, mida kpat toetab.

  "Uldised v~otmed
    --author
      Naitab infot autori kohta

    --help
      Naitab abi votmete kohta

    --help-qt
      Naitab Qt spetsiifilisi votmeid

    --help-kde
      Naitab KDE spetsiifilisi votmeid

    --help-all
      Naitab koiki votmeid

    --license
      Naitab litsentsiinfot

    -v, --version
      Naitab versiooniinfot ja valjub.

  Qt v~otmed
    --display kuva_nimi
      Kasutatakse X serveri kuva kuva_nimi.

    --session sessionId
      Taastab rakenduse maaratud vaartusega sessionId.

    --cmap
      Sunnib rakenduse paigaldama omaenda varvitabelit 8-bitisel kuval.

    --ncols arv
      Piirab varvide arvu, mida eraldatakse 8-bitisel kuval, kui rakendus
      kasutab varvispetsifikatsiooni QApplication::ManyColor.

    --nograb
      kaseb Qt'l mitte kunagi haarata hiirt ja klaviatuuri enda
      valdusesse.

    --dograb
      silujas rakendatuna voib pohjustada selge -nograb, kasuta selle
      tuhistamiseks -dograb.

    --sync
      lulitub silumiseks sunkroonreiimi.

    --fn, --font fondi_nimi
      maarab rakenduse fondi.

    --bg, --background v"arv
      seab vaikimisi taustavarvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad
      ja tumedad varjud).

    --fg,--foreground v"arv
      seab esiplaani vaikevarvi.

    --btn, --button v"arv
      seab nupu vaikevarvi.

    --name nimi
      seab rakenduse nime.

    --title tiitel
      seab rakenduse tiitli (pealkirja).

    --visual TrueColor
      sunnib rakendust kasutama TrueColorit 8-bitisel kuval.

    --inputstyle
      seab XIM (X'i sisendimeetod) sisendistiili. Voimalikud parameetrid
      on onthespot, overthespot, offthespot ja root.

    --im XIM server
      seab XIM serveri.

    --noxim
      keelab XIM kasutamise.

  KDE v~otmed
    --caption pealkiri
      Pealkirja kasutamine tiitliriba nimena.

    --icon ikoon
      Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni.

    --miniicon icon
      Use icon as the icon in the titlebar.

    --dcopserver server
      Use the DCOP Server specified by server.

    --nocrashhandler
      Keelatakse koorikute saamiseks ambri kasitleja.

    --waitforwm
      Ootab WM_NET uhilduvat aknahaldurit.

    --style stiil
      maarab rakenduse GUI stiili.

    --geometry geomeetria
      sets the client geometry of the main widget.

VAATA KA

    KPatience is documented in detail in The KPatience Handbook
    ($KDEDIRshare/doc/HTML/en/kpat/index.html or enter
    help://kpat/index.html in Konqueror).

    http://www.kde.org/

AUTOR

    KPatience'i autor:
      Paul Olav Tvete
      Mario Weilguni mweilguni@kde.org
      Matthias Ettrich ettrich@kde.org
      Rodolfo Borges barrett@labma.ufrj.br
      Peter H. Ruegg kpat@incense.org
      Michael Koch koch@kde.org
      Marcus Meissner mm@caldera.de
      Shlomi Fishshlomif@vipe.technion.ac.il
      Stephan Kulow coolo@kde.org